ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

AR DUE

AR DUE

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000118

AR DUE

20

13

Ενσωματομένο

AR 202

AR 202

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000153

AR 202

20

20

Ενσωματομένο

AR 252

AR 252

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000158

AR 252

20

20

Ανευ ( GR 30 )

AR 30

AR 30

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000301

AR 30

40

35

Ανευ ( GI 40 )

AR 303

AR 303

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000235

AR 303

40

30

Ανευ ( GI 40 )

AR 503

AR 503

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000501

AR 503

40

55

Ανευ ( GI 40 )

AR 50

AR 50

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000401

AR 50

40

52

Ανευ ( GI 40 )

Created by: Miracle Information Systems